INFO   OBRA Capilla Buen Pastor · 2008 · F. Bravo, S. Vega, F. Allard
FOTÓGRAFO Joaquin Gonzalez V